Sunday 30 August 2015 / يكشنبه 8 شهريور 1394

جستجو

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

نگاه پرویز کاردان

نگاه پرویز کاردان

در این برنامه کاردان از میان خبرها و گزارشهای تلخ و شیرین و بحث انگیز ، داخل و خارج از ایران ، هفت موضوع را انتخاب و با طنز ویژه خود به آنها، نگاه خاص خود را دارد. این برنامه یکشنبه ها یک بعد از ظهر و پنجشنبه ها هشت شب پخش می شود.

ادامه مطلب...

افق ایران

افق ایران

 افق ایران، خانه دوستی و مهر برای خانواده آزاد اندیش و آزادیخواه ایران بنیاد نهاده شده است. مشعل این خانه بدست آنان که برای آزادی و حقوق بشر در افق ایران، همدل و همراه هستند، تا برقراری دمکراسی پایدار روشن می ماند.

ادامه مطلب...

روانشناسی خودمانی

روانشناسی خودمانی

 روانشناسی خودمانی برنامه ای از دکتر نهضت فرنودی ، روانشناس بالینی . در این برنامه به مشکلات و سوالات خانوادگی به صورت کلی و روابط زناشویی پرداخته می شود.

ادامه مطلب...

مادر و کودک

مادر و کودک

  مادر و کودک ، برنامه ای از دکتر نیلی فرنودی ، در خصوص آموزش نوین نحوه تعلیم و تربیت کودک و برخورد صحیح با کودک و دستیابی به نتایج بهتر در این خصوص.

ادامه مطلب...

در امتداد هفته

در امتداد هفته

 در امتداد هفته برنامه ای از حسین مهری و عباس میلانی. این برنامه به تحلیل اخبار مهم هفته که در ارتباط با ایران می باشند می پردازد.

ادامه مطلب...

دانش بینش آزادی

دانش بینش و آزادی

 دانش وبینش و آزادی ، برنامه ای در جهت گفتگو و بررسی راه حل های مشکلات فردی و اجتماعی روز از دیدگاه روشنفکران ، برنامه ای از حبیب ریاضتی.

ادامه مطلب...

یک کلمه

yekkalameh

یک کلمه

یک کلمه برنامه ای است سیاسی و در آن به مسایل سیاسی چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران از گذشته تا حال می پردازد. یک کلمه برنامه ای است از محمد امینی.

ادامه مطلب...

پویش

pouyesh

پویش

پویش برنامه است در مورد مسایل روز داخل ایران و جریانات حاکم بر سیاست داخلی ایران، همچنین این برنامه یه بررسی روابط و سیاسی ایران با دیگر کشورهای جهان می پردازد. پیش برنامه ای است از رضا گوهرزاد

ادامه مطلب...

اندیشه ها

اندیشه ها

 اندیشه ها برنامه ای از سهراب اخوان. این برنامه به مسایل دینی و تاریخی ایران و گذشته تاریخی ایران و بررسی و تحلیل گذشته ایران و انطباق آن با حال می پردازد.

ادامه مطلب...

سلامی دوباره

سلامی دوباره

 سلامی دوباره برنامه ای از ساسان کمالی . سلامی دوباره برنامه ای سیاسی، اقتصادی ، ادبی و هنری میباشد و بیشتر به اخبار روز خصوصا درباره ایران می پردازد.

ادامه مطلب...

home image

Ofogh

MORE: